تبلیغات
دوران نزدیك به ظهور - نشانه های غیر قطعی (بخش2)
 
 
 


اللهم عجل لولیک الفرج

نشانه های غیر قطعی (بخش2)

3- از پنجمین امام نور حضرت باقر علیه السلام آورده اند که فرمود:
«یخرج شاب من بنی هاشم، بکفه الیمنی خال، و یأتی من خراسان برایات سود، بین یدیه شعیب بن صالح، یقاتل أصحاب السفیانی، فیهزمهم.» [4] .


یعنی: در واپسین حرکت تاریخ، جوانی (عدالت خواه) از بنی هاشم که بدست راست او خالی است با پرچمهای برافراشته و سیاهرنگ از سوی خراسان می آید.
پیشاپیش او شعیب بن صالح است و او با جنبش ارتجاعی سفیانی پیکار می کند و آنان را شکست می دهد.
4- و نیز فرمود:
«تنزل الرایات السود -التی تخرج من خراسان- الکوفة، فاذا ظهر المهدی علیه السلام بمکة بعثت الیه بالبیعة.» [5] .
یعنی: پرچمهایی از خراسان خارج و در کوفه فرود می آیند و هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام در مکه ظهور فرمود، اینان دست بیعت و اطاعت بسوی او دراز می کنند.
5- امیرمؤمنان علیه السلام در خطبه بیان، از جمله فرمود:
«مردی از فرزندان حسن علیه السلام با 12 هزار سوار مجهز به دانش و ایمان و سلاح به حضرت مهدی علیه السلام می پیوندد و می گوید: عموزاده ی گرانقدر! شاید من از تو برای برانداختن ستم و بیداد و برقراری عدالت برازنده تر باشم چرا که من از فرزندان حسن هستم و شما از فرزندان حسین علیه السلام و حسن بزرگ تر است.»
امام مهدی علیه السلام پاسخ می دهد: «من همان مهدی موعود هستم. مرا نمی شناسی؟»
او پاسخ می دهد: «آیا بر صداقت گفتار و اطمینان قلبی ما، نشانه یا معجزه و یا علامتی داری؟»
حضرت مهدی علیه السلام به پرنده ای که در هوا در حال پرواز است می نگرد و پرنده به اشاره ی حضرت بر روی کف دست آن گرامی فرود می آید و به قدرت آفریدگارش به امامت مهدی علیه السلام گواهی می دهد.


آنگاه چوب خشکی را در گوشه ای از زمین خشک غرس می کند و در دم سبز و پرطراوت می گردد و به برگ و بار می نشیند.
پس تخته سنگی را از صخره ای برمی دارد و آن را به دست توانای خویش می فشارد و پودر می کند و پس از آن خمیر می سازد و بسان شمع نرم می کند.
و جوانمرد «هاشمی و حسنی» حق طلبانه بپا می خیزد و می گوید: «راستی که پیشوایی و کاروانسالاری امت و نجات تمدن و جامعه ی بشری در توان تو و زیبنده توست.»
و آنگاه همه ی امکانات را تسلیم حضرت مهدی علیه السلام می کند و سپاه خویش را تحت پرچم مهدی و فرماندهی او قرار می دهد.» [6] .


[1] مستدرک الصحیحین، ج 4، ص 464، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1366 باب خروج المهدی علیه السلام و معجم احادیث الامام المهدی، ج 1، ص 382.
[2] کلام ابن کثیر را سیوطی در کتابش: العرف الوردی فی احوال المهدی، ص 60 آورده است.
[3] کنزالعمال، ج 6، ص 68 و معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 79.
[4] ملاحم ابن طاووس، ص 77، عقدالدرر، ص 128، باب 5 و معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام ج 3، ص 270.
[5] ملاحم ابن طاووس، ص 104 و معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 270.
[6] الزام الناصب، ج 2، ص 205، عقدالدرر، ص 97 و معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 97.[ ]
ن : رضا
ت : یکشنبه 31 اردیبهشت 1391
 
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.